24.05.2023

 

2023 18юридичні 1 200 x 127Відбулися XVIII Юридичні читання — подія, що зібрала видатних юристів, правознавців та академіків для інтенсивних дискусій, презентацій і наукових доповідей. 2023 18юридичні 2 200 x 133Учасники зібрання вивчали та обговорювали найактуальніші питання, пов'язані з правовою системою, її роллю у суспільстві та взаємозв'язком з державним управлінням, особливо в умовах російської збройної агресії проти України. На початку заходу його учасників привітав Віктор Андрущенко, ректор УДУ імені Михайла Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. «Важливість розвитку юридичної науки в сучасному світі не можна недооцінити. Правова система є основою будь-якої справедливої та демократичної суспільної організації. Вона визначає правила гри, захищає права та свободи людей, сприяє розвитку економіки, створює стабільність і гармонію. Тому, ми не можемо стояти на місці, ми повинні постійно вдосконалювати свої знання, вивчати нові правові тенденції та методи, адаптуватися до змін у світі. Саме тому наш університет, як класичний заклад вищої освіти, покладає особливий акцент на розвиток юридичної науки», — зазначив Віктор Андрущенко, ректор УДУ імені Михайла Драгоманова. 2023 18юридичні 3 200 x 129Також учасників читань привітали Олександр Скрипнюк, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України; Володимир Пилипчук, директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», академік НАПрН України, академік АН ВШ України, професор кафедри теорії та історії держави і права УДУ імені Михайла Драгоманова, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Пленарне засідання з доповіддю «Право і людина: контекст сьогодення» відкрила Наталія Онищенко, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
2023 18юридичні 4 200 x 156Також з цікавими та змістовими доповідями виступили: Ольга Бабкіна, завідувач кафедри політичних наук Навчально-наукового інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, академік Української академії політичних наук, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України; Наталія Пархоменко, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України; Світлана Бобровник, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально- наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Андрій Омельченко, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та інші видатні діячі галузі права. Завдяки відкритості та дослідницькій активності учасників, конференція стала місцем плідного обміну ідеями, сприяючи розвитку юридичної науки та практики.
#Усе_буде_Україна

24.05.2023

 

2023 оголошення юрчитання 200 x 139МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ»
ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕМІДА» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРАВ І БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІСІМНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ «Людина, закон і право у державно-владній парадигмі»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Вісімнадцяті юридичні читання. Людина, закон і право у державно-владній парадигмі», яка відбудеться 24 травня 2023 р. на базі УДУ імені Михайла Драгоманова, де планується присутність кращих представників наукової еліти з провідних закладів вищої освіти та наукових установ України та зарубіжжя.

18-19.05.2021

 

2021 16юрчитання титул 200 x 89На базі факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася міжнародна науково-практична конференція Шістнадцяті юридичні читання «Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України». Учасників конференції привітали найвидатніші вчені і юристи України, зокрема ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Петрович Андрущенко і директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Юрій Сергійович Шемшученко.

19.05.2021

 

2021 16 юридичні 200 x 113МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНО-НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕМІДА»
ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРАВ І БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Шановні колеги!

 

На базі факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбувається міжнародна науково-практична конференція Шістнадцяті юридичні читання «Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України». В рамках конференції діють панелі:
- Державно-правові чинники розбудови українського світу: історичні, теоретичні, філософські аспекти;
- Інтеграція та диференціація галузей права як елемент розвитку системи права України;
- Держава як об’єкт та суб’єкт демократичних трансформацій нової незалежної України;
- Трибуна молодого вченого.

17.01.2021

 

2021 пятнадцяті юридичні збірник 150 x 200ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Раді повідомити, що вийшов друком збірник матеріалів міжнародної наукової конференції
«П’ЯТНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ
Правове забезпечення розвитку освіти і науки в контексті євроінтеграції України»
(До 185-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова)
У збірнику вміщені матеріали, в яких розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів, студентів навчальних закладів та наукових установ України, які працюють у галузі юридичних, політичних наук тощо.

Сторінка 1 із 6