ЛЮДИНА, ЗАКОН І ПРАВО У ДЕРЖАВНО-ВЛАДНІЙ ПАРАДИГМІ

24.05.2023

 

2023 18юридичні 1 200 x 127Відбулися XVIII Юридичні читання — подія, що зібрала видатних юристів, правознавців та академіків для інтенсивних дискусій, презентацій і наукових доповідей. 2023 18юридичні 2 200 x 133Учасники зібрання вивчали та обговорювали найактуальніші питання, пов'язані з правовою системою, її роллю у суспільстві та взаємозв'язком з державним управлінням, особливо в умовах російської збройної агресії проти України. На початку заходу його учасників привітав Віктор Андрущенко, ректор УДУ імені Михайла Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. «Важливість розвитку юридичної науки в сучасному світі не можна недооцінити. Правова система є основою будь-якої справедливої та демократичної суспільної організації. Вона визначає правила гри, захищає права та свободи людей, сприяє розвитку економіки, створює стабільність і гармонію. Тому, ми не можемо стояти на місці, ми повинні постійно вдосконалювати свої знання, вивчати нові правові тенденції та методи, адаптуватися до змін у світі. Саме тому наш університет, як класичний заклад вищої освіти, покладає особливий акцент на розвиток юридичної науки», — зазначив Віктор Андрущенко, ректор УДУ імені Михайла Драгоманова. 2023 18юридичні 3 200 x 129Також учасників читань привітали Олександр Скрипнюк, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України; Володимир Пилипчук, директор Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», академік НАПрН України, академік АН ВШ України, професор кафедри теорії та історії держави і права УДУ імені Михайла Драгоманова, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Пленарне засідання з доповіддю «Право і людина: контекст сьогодення» відкрила Наталія Онищенко, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
2023 18юридичні 4 200 x 156Також з цікавими та змістовими доповідями виступили: Ольга Бабкіна, завідувач кафедри політичних наук Навчально-наукового інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, академік Української академії політичних наук, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України; Наталія Пархоменко, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України; Світлана Бобровник, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально- наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Андрій Омельченко, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та інші видатні діячі галузі права. Завдяки відкритості та дослідницькій активності учасників, конференція стала місцем плідного обміну ідеями, сприяючи розвитку юридичної науки та практики.
#Усе_буде_Україна