Аспірантура

Навчально-науковий інститут права та політології здійснює підготовку висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів:

 Правила прийому до аспірантури...

Підготовка доктора філософії PHD за спеціальністю 081 Право

 

Підготовка доктора філософії PHD за спеціальністю 052 Політологія

 

Докторантура
Правила прийому в докторантуру

Індивідуальний план роботи докторанта