Міжнародна науково-практична конференція Шістнадцяті юридичні читання відбулась!

18-19.05.2021

 

2021 16юрчитання титул 200 x 89На базі факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася міжнародна науково-практична конференція Шістнадцяті юридичні читання «Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України». Учасників конференції привітали найвидатніші вчені і юристи України, зокрема ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Петрович Андрущенко і директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Юрій Сергійович Шемшученко.

В рамках пленарного засідання конференції провідні правники України представили свої наукові доповіді.
З доповіддю на тему: «УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА (ЗДОБУТКИ, ПРОРАХУНКИ, ПРОГНОСТИКА)» виступила завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Оніщенко Наталія Миколаївна.
2021 Андрусишин на конференції 200 x 88На проблеми спадкоємності української державотворчості у історичних та юридичних дослідженнях звернув увагу у своїй доповіді декан факультету політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова, академік Української академії історичних наук, академік АН ВШ України, академік Української академії політичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Іванович Андрусишин.
Проблеми трансформації суспільних відносин та їх правового регулювання в умовах цифровізації висвітлив директор Державно-наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», академік НАПрН України, академік АН ВШ України, професор кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Григорович Пилипчук.
2021 16юрчитання Горбатенко 200 x 95Про мовну політику як про чинник зміцнення української державності розповідав доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Володимир Павлович Горбатенко.
2021 16юрчитання Пархоменко 200 x 101Вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Наталія Миколаївна Пархоменко представила доповідь на тему: «ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ПРАВА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ».
Про верховенство права як про засіб досягнення справедливості, а також про роль громадянського суспільства і участь юристів у цих процесах розповідав Президент світового конгресу українців, юрист із Сполучених Штатів Америки Аскольд Лозинський.
2021 16юрчитання Бабкіна 200 x 99Як відбувається демократична трансформація України, які уроки треба вивчити і які перспективи цього процесу, розповіла завідувач кафедри політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Ольга Володимирівна Бабкіна.
2021 16юрчитання доповідь Усенко 200 x 83На конституційних орієнтирах розвитку української правничої термінології у 1991-2021 роках, у своїй доповіді, акцентував увагу кандидат юридичних наук професор, заслужений юрист України, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Ігор Борисович Усенко.
Доповідь на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄДНАВЧИХ ПРОЦЕСІВ У ДОКУМЕНТАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖОВОТВОРЕННЯ» представив завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Володимир Іванович Сергійчук.
Про участь України в європейському інтеграційному процесі як невід’ємну складову нашої європейської ідентичності розповідав завідувач кафедри публічного управління та міжнародних відносин НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор Борис Іванович Гуменюк.
Питання співвідношення публічного та приватного права в контексті вакцинації в Україні, у своїй доповіді, висвітлила завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Валентина Юріївна Стеценко.
На морально-етичний вимір змісту ідеї державності звернув увагу у своїй доповіді завідувач кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат юридичних наук, професор Ростислав Семенович Огірко.
Про роль права на свободу віросповідання у сприянні розбудові українського світу розповідав професор кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент Олег Васильович Бучма, який своєю доповіддю і завершив пленарне засідання конференції.
Разом з тим, конференція продовжилася у форматі панельних засідань, де учасники конференції, як студенти так і викладачі і запрошені гості, обговорили найактуальніші питання розвитку вітчизняної юридичної науки і практики.