МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІСІМНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ «Людина, закон і право у державно-владній парадигмі»

24.05.2023

 

2023 оголошення юрчитання 200 x 139МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ»
ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕМІДА» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРАВ І БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІСІМНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ «Людина, закон і право у державно-владній парадигмі»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Вісімнадцяті юридичні читання. Людина, закон і право у державно-владній парадигмі», яка відбудеться 24 травня 2023 р. на базі УДУ імені Михайла Драгоманова, де планується присутність кращих представників наукової еліти з провідних закладів вищої освіти та наукових установ України та зарубіжжя.

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА ПАНЕЛЕЙ:

Панель №1. Державотворчі процеси в Україні в умовах воєнного стану;
Панель №2. Розвиток галузей права у державно-владній парадигмі;
Панель №3. Людський вимір політики і права;
Панель №4. Трибуна молодого вченого.

РОБОЧІ МОВИ: українська, англійська
Участь у конференції можуть брати: наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі, студенти, юристи-практики, які подадуть заявку (форма-зразок додаток 1). Аспіранти, здобувачі та студенти подають матеріали з рецензією наукового керівника чи рекомендацією кафедри, завірені у встановленому порядку.

За підсумками конференції формується збірник тез.
Організаційний внесок – 250 гривень, сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції та публікацію матеріалів конференції) перераховується за такими реквізитами:
Громадська організація «Феміда», рахунок UA423052990000026008010117052 «Приватбанк», код банку 305299. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції вирішуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, яка їх відряджає.
За бажанням учасники конференції можуть замовити собі сертифікат.
Матеріали можна подати на ел. адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Усі заходи заплановані оргкомітетом будуть проводитись в змішаному форматі.
Тел./факс: +38 (044) 484-28-51
Посилання на відеозустріч (для участі в онлайн форматі):
https://meet.google.com/cgj-cbfv-rha 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

- Тези надсилаються в електронному (Microsoft Office Word) вигляді шрифтом Тіmе New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 1,5; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються;
- Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача;
- Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 6.0 (і вище) для Windows, файл з розширенням *doc або docx.;
- Обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора, списком використаних джерел) не має перевищувати 4-5 сторінок книжкового формату А4;
- Шрифт подається в одну колонку без застосування будь-якого форматування, окрім курсиву та напівжирного; допускається також верхній індекс у нумерації статей нормативних актів (наприклад: стаття 1231);
- Перший рядок – ініціали та прізвище автора українською та англійською мовами (шрифт жирний, вирівняний по правій стороні); наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (шрифт – курсив, вирівняний по правій стороні).
наступний рядок (через пробіл) – назва доповіді українською мовою – посередині сторінки (всі слова великими літерами, жирним шрифтом, без крапки);
- Посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках (наприклад, [7, с. 45]);
- Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Інформаційний лист конференції і зразок оформлення тез...