П’ЯТНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ І ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕМІДА»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРАВ І БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

2020 юридичні читання 15 200 x 122МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«П’ЯТНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ

Правове забезпечення розвитку освіти і науки в контексті євроінтеграції України»

(До 185-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова)

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «П’ятнадцяті юридичні читання. Правове забезпечення розвитку освіти і науки в контексті євроінтеграції України», яка відбудеться  на базі НПУ імені М. П. Драгоманова, де планується присутність кращих представників наукової еліти з провідних закладів вищої освіти та наукових установ України та зарубіжжя. Через карантинні заходи дату проведення конференції перенесено, про дату та час проведення конференції буде повідомлено додатково. Матеріали конференції планується видати до завершення поточного навчального року.

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА ПАНЕЛЕЙ:

 Панель №1 Загальноцивілізаційні тенденції розвитку науки і освіти та теоретико-правові основи їх правового забезпечення;
 Панель №2 Історія законодавства про освіту і науку в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз;
 Панель №3 Державне регулювання розвитку політичної освіти та науки в Україні в контексті євроінтеграції.
 Панель №4 Державно-правові орієнтири розвитку освіти і науки України на сучасному етапі євроінтеграційних процесів;
 Панель №5 Трибуна молодого вченого.
РОБОЧІ МОВИ: українська, англійська
Участь у конференції можуть брати: науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі, студенти, юристи-практики, які подадуть заявку (форма-зразок додаток 1) та матеріали з рецензією наукового керівника чи рекомендацією кафедри, завірені у встановленому порядку.

Матеріали наукової конференції планується видати до початку конференції.

Організаційний внесок – 200 гривень, сплачують усі учасники конференції* (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції та публікацію матеріалів конференції) перераховується за такими реквізитами:
Громадська організація «Феміда» код отримувача 25980301, рахунок UA873218420000026006286210001 «Приватбанк». Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції вирішуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, яка їх відряджає.
Матеріали можна подати за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14 НПУ імені М. П. Драгоманова, факультет політології та права, кафедра теорії та історії держави і права (ауд. 9-8).
Усі заходи заплановані оргкомітетом будуть проводитись у центральному корпусі НПУ імені М. П. Драгоманова, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9.
* Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують.
Тел./факс: +38 (044) 484-28-51;
Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 Тези надсилаються в електронному (Microsoft Office Word) вигляді шрифтом Тіmе New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 1,5; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються;
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача;
 Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 6.0 (і вище) для Windows, файл з розширенням *doc або docx.;
 Обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора, списком використаних джерел) не має перевищувати 4-5 сторінок книжкового формату А4;
 Шрифт подається в одну колонку без застосування будь-якого форматування, окрім курсиву та напівжирного; допускається також верхній індекс у нумерації статей нормативних актів (наприклад: стаття 1231);
 Перший рядок – ініціали та прізвище автора українською та англійською мовами (шрифт жирний, вирівняний по правій стороні), наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (шрифт – курсив, вирівняний по правій стороні). Особи, що не мають наукового ступеня, в дужках зазначають відомості про наукового
керівника, наступний рядок (через пробіл) – назва доповіді українською та англійською мовами – посередині сторінки (всі слова великими літерами, жирним шрифтом, без крапки);
 Посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках (наприклад, [7, с. 45]);
 Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Письмове запрошення на конференцію, зразок заявки на участь і зразок оформлення тез можна завантажити ТУТ