ЧОТИРНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ

17-18.04.2019

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ І ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕМІДА»


МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЧОТИРНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ

Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Чотирнадцяті юридичні читання. Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», яка відбудеться 17-18 квітня 2019 р. на базі НПУ імені М. П. Драгоманова, де планується присутність кращих представників наукової еліти з провідних вищих навчальних та наукових закладів України та зарубіжжя

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА ПАНЕЛЕЙ:

 Панель №1 Проблеми адаптації української правової системи в процесі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 Панель №2 Освітня політика в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС;
 Панель №3 Галузева імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 Панель №4 Проблеми громадянського суспільства в угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом.
 Панель №5 Трибуна молодого вченого.

РОБОЧІ МОВИ: українська, англійська

Участь у конференції можуть брати: науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі, студенти, юристи-практики, які подадуть заявку (форма-зразок додаток 1) та матеріали з рецензією наукового керівника чи рекомендацією кафедри, завірені у встановленому порядку.

Матеріали наукової конференції планується видати до початку конференції.

Організаційний внесок – 200 гривень, сплачують усі учасники конференції* (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції та публікацію матеріалів конференції) перераховується за такими реквізитами:
Громадська організація «Феміда» ідентифікаційний код 25980301, код МФО 321842, рахунок 26006286210001 «Приватбанк». Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції вирішуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, яка їх відряджає.
Матеріали можна подати за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14 НПУ імені М. П. Драгоманова, факультет політології та права, кафедра теорії та історії держави і права (ауд. 9-8).
Усі заходи заплановані оргкомітетом будуть проводитись у центральному корпусі НПУ імені М. П. Драгоманова, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9.
* Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують.
Тел./факс: +38 (044) 484-28-51;
Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 Тези надсилаються в електронному (Microsoft Office Word) вигляді шрифтом Тіmе New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 1,5; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються;
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача;
 Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 6.0 (і вище) для Windows, файл з розширенням *doc або docx.;
 Обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора, списком використаних джерел) не має перевищувати 4-5 сторінок книжкового формату А4;
 Шрифт подається в одну колонку без застосування будь-якого форматування, окрім курсиву та напівжирного; допускається також верхній індекс у нумерації статей нормативних актів (наприклад: стаття 1231);
 Перший рядок – ініціали та прізвище автора українською та англійською мовами (шрифт жирний, вирівняний по правій стороні), наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (шрифт – курсив, вирівняний по правій стороні). Особи, що не мають наукового ступеня, в дужках зазначають відомості про наукового
керівника, наступний рядок (через пробіл) – назва доповіді українською та англійською мовами – посередині сторінки (всі слова великими літерами, жирним шрифтом, без крапки);
 Посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках (наприклад, [7, с. 45]);
 Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Запрошення і зразок оформлення публікації