Кафедра теорії та історії держави і права

Завідувач кафедри: Андрусишин Богдан Іванович доктор історичних наук, професор.