Спеціальність: 081 «Право» - теоретична і практична підготовка до професійної діяльності в навчальних і наукових закладах, в органах державної влади і управління, юстиції, суду, прокуратури, адвокатури, фінансово - кредитних та правоохоронних установах.
Освітньо-кваліфікаційні рівні/освітні ступені:
- бакалавр;
- магістр;
Аспірантура.
Кваліфікація - юрист, викладач права.
Сфера діяльності фахівця з правознавства:
- органи державної виконавчої влади;
- органи прокуратури;
- органи судової влади;
- правоохоронні органи МВС України;
- Міністерство освіти та науки України та його регіональні управління;
- адвокатура;
- податкові органи;
- митні установи;
- державні фонди;
- приватні юридичні організації;
- фінансово - кредитні установи;
- загальноосвітні навчально-виховні заклади;
- заклади вищої освіти (I-IV рівнів акредитації).
Форми навчання:
- денна;
- заочна;
- дистанційна;
Працює підготовче відділення.

Спеціальність: 052 «Політологія» - теоретичне і практичне забезпечення функціонування політичної влади держави та її інститутів, підготовка політичних лідерів і державних діячів, викладачів та вчителів політології для різних навчальних закладів, науковців, експертів, аналітиків, консультантів.
Спеціалізації:
- політична освіта;
- політичний менеджмент та паблік рілейшенз;
- політолог, викладач політології;
- політичний аналіз, прогнозування та державне управління.
Освітньо-кваліфікаційні рівні/освітні ступені:
- бакалавр;
- магістр.
Аспірантура, докторантура.
Кваліфікація.
Посади, які можуть займати випускники:
- вчитель соціально-політичних дисциплін;
- викладач соціально-політичних дисциплін вищих навчальних закладів;
- політолог;
- політичний конфліктолог;
- фахівець по зв'язках з громадськістю та пресою;
- консультант в партіях та інших суспільних об'єднаннях;
- політичний оглядач;
- співробітник управління внутрішньої політики органів місцевого самоврядування;
- політолог - аналітик;
- науковий співробітник;
- експерт із суспільно-політичних питань;
- спеціаліст державної служби;
- голова виборчого штабу.