ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА: ПІДСУМКИ ТА ПЛАНИ

19.04.2023

 

2023 Вчена рада квітня 1 200 x 168Сьогодні відбулося засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту права УДУ імені Михайла Драгоманова. На порядку денному були важливі питання щодо підсумків сесії І семестру 2022/2023 навчального року, організації практики студентів, профорієнтаційної роботи, участі аспірантів у наукових конференціях, відповідності ліцензійним умовам та інші.
Однією з головних тем засідання було обговорення підсумків сесії І семестру 2022/2023 н.р. та виконання навчального навантаження, організації практики студентів. Заступник директора з навчально-методичної роботи Олена Макарова, повідомила, що більшість студентів успішно виконали навчальне навантаження, взяли участь у практиці та отримали позитивний відгук від практикуючих юристів про рівень їх підготовки. Крім того, вона підкреслила важливість забезпечення якісної практики для студентів, яка допомагає їм здобувати необхідний досвід та знання для майбутньої професійної діяльності.

2023 Вчена рада квітня 2 200 x 127На засіданні було також розглянуто стан та плани профорієнтаційної роботи на ІІ семестр 2022/2023 н.р., де заступник директора по роботі зі студентами Наталія Деркачова детально описала необхідність проведення заходів, спрямованих на підвищення професійної компетентності студентів та успішну кар’єру абітурієнтів у майбутньому.
2023 Вчена рада квітня 3 200 x 140Також на засіданні було оголошено про участь аспірантів у щорічній звітно-науковій конференції студентів і аспірантів «Освіта і наука 2023». В.о. директора Павло Горінов відзначив, що участь у такій конференції є важливим кроком у науковій діяльності та допомагає розвиватись як науковцю, а також ділитись знаннями та досвідом з іншими учасниками конференції.
На засіданні також було звернуто увагу на відповідність НПП Інституту ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. В.о. директора Павло Горінов наголосив, що виконання вимог ліцензійних умов є важливим кроком у забезпеченні якості навчального процесу та дотриманні норм та стандартів освітньої діяльності.
2023 Вчена рада квітня 4 200 x 101Зважаючи на те, що доповідач Ольга Токарчук є гарантом освітньо-наукової програми у галузі знань 081 "Право" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Доктор філософії" (PhD), її звіт був особливо важливим і очікуваним на засіданні Вченої ради.
У своїй доповіді Ольга Токарчук представила детальний аналіз стану підготовки та акредитації освітньо-наукової програми відповідно до вимог інституційних та національних стандартів.
Також на засіданні було розглянуто питання щодо міжнародної, інформаційної та грантової діяльності Інституту.
Звітні засідання наукових та освітніх інституцій є важливими подіями, які збирають разом учених та викладачів з метою обговорення проблем, планів та досягнень. Також на цих засіданнях вирішуються важливі питання, пов’язані з діяльністю інституту та його студентів.
#Усе_буде_Україна