Увага!!! Оголошено конкурс наукових робіт серед молоді АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Оголошено ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед молоді імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики».
Конкурс проводиться з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої діяльності студентів, молодих вчених, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи.

2023 конкурс молодіжна політика оголошення

Наукові напрями (секції) Конкурсу у 2023 році (для студентів, молодих вчених віком до 35 років):
✔️національно-патріотичне виховання в Україні: стан та перспективи;
✔️молодіжне підприємництво, зайнятість молоді;
✔️молодіжна участь і молодіжна робота в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення;
✔️правова культура, формування правосвідомості сучасної української молоді;
✔️механізми реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації;
✔️формування культури здорового способу життя молоді;
✔️молода сім’я в Україні: виклики сучасності та нові цінності;
✔️розвиток молодіжного волонтерського руху;
✔️вплив епідемії COVID-19 на сфери життя молоді.
🔹Конкурс проводиться у два етапи:
перший етап – рецензування робіт;
другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції.
🔸Терміни організації Конкурсу:
до 13 листопада 2023 року прийом наукових робіт;
до 27 листопада 2023 рецензування робіт;
грудень 2023 року – проведення підсумкової науково-практичної конференції, визначення переможців і призерів.
#Усе_буде_Україна

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед молоді імені Олександра
Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики»
І. Загальні положення.
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед молоді імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики» (далі - Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до наукових робіт, подання та розгляд апеляцій, визначення та нагородження переможців і призерів, фінансування Конкурсу.
2. Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої діяльності студентів, молодих вчених, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи.
3. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі-студенти) у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, молоді вчені закладів вищої освіти та наукових установ віком до 35 років.
4. Конкурс проводиться Навчально-науковим інститутом права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (далі – Інститут).
5. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет.
6. Конкурс оголошується наказом ректора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
ІІ. Завдання Конкурсу.
Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих студентів, молодих вчених, сприяння реалізації їх здібностей;
стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
популяризація досягнень науки, техніки и інноваційних технологій;
залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю та молодими вченими.
ІІІ. Вимоги до наукових робіт.
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів, молодих вчених за напрямами (секціями). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з темою наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника (за наявності). Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, то можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.
3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються найменування закладу вищої освіти (наукової установи) прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника (у разі наявності), та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
наукова робота обов'язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату АЗ або А4.
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та/або на електронних носіях.
5. Наукові роботи виконуються українською мовою.
6. Наукові напрями (секції) Конкурсу у 2023 році:
– національно-патріотичне виховання в Україні: стан та перспективи (керівник секції: Сіра О. В., завідувач відділу новітніх технологій, національно-патріотичного виховання та лідерства Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук);
– молодіжне підприємництво, зайнятість молоді (керівник секції: Сірий Є. В., старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення соціального становлення молоді Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор соціологічних наук, професор);
– молодіжна участь і молодіжна робота в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення (керівник секції: Міненко Є. С., м.н.с. відділу науково-методичного та кадрового забезпечення роботи з молоддю Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова);
– правова культура, формування правосвідомості сучасної української молоді (керівник секції: Сухицька Н. В., завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат юридичних наук, доцент);
– механізми реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації (керівник секції: Тілікіна Н. В., директор Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат економічних наук);
– формування культури здорового способу життя молоді (керівник секції: Андріученко Т. В., м.н.с. відділу дослідження становища сім'ї, дітей та молоді Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова);
– молода сім'я в Україні: виклики сучасності та нові цінності (керівник секції: Бойченко І. С., м.н.с. відділу науково-організаційного забезпечення та видавничої діяльності Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова);
– розвиток молодіжного волонтерського руху (керівник секції: Комарова Н. М., завідувач відділу наукового забезпечення соціального становлення молоді Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат економічних наук);
– вплив епідемії COVID-19 на сфери життя молоді (керівник секції: Рашковська І. В., заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центу «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент).
7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються.
IV. Проведення Конкурсу.
1. Конкурс проводиться у два етапи:
перший етап - рецензування робіт;
другий етап проведення – проведення підсумкової науково-практичної конференції.
2. Терміни організації Конкурсу:
– до 13 листопада 2023 року прийом наукових робіт;
– до 27 листопада 2023 року рецензування робіт;
– грудень 2023 року – проведення підсумкової науково-практичної конференції, визначення переможців і призерів.
3. Наукові роботи з кожного напряму (секції) надсилаються до Інституту у паперовому варіанті за адресою: 01054, м. Київ, вул. Кониського, буд. 8/14, 9 поверх (Навчально-науковий інститут права та політології) або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з приміткою «На конкурс наукових робіт»).
4. Для оцінки наукових робіт, надісланих на Конкурс в Інституті створюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом директора Інституту.
До складу конкурсної комісії можуть входити наукові, науково-педагогічні працівники Інституту, закладів вищої освіти, наукових установ, представники громадських організацій тощо (за згодою).
5. Протягом першого етапу Конкурсу конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування. Одна робота рецензується двома рецензентами.
Наукові роботи не подаються на рецензування до закладів вищої освіти, наукових установ, у яких навчаються/працюють їх автори.
6. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт (далі – рейтинговий список), який оприлюднюється.
7. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного плагіату, конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням:
підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та керівництво відповідного закладу вищої освіти або наукової установи про цей факт;
не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну наукову роботу до подальшої участі у Конкурсі.
8. Конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію.
Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від її складу. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.
9. Авторам відповідних наукових робіт конкурсна комісія надсилає запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.
Якщо претендент на нагородження не має можливості приїхати для участі у підсумковій науково-практичній конференції, допускається його участь з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції (онлайн).
За рішенням конкурсної комісії підсумкова науково-практична конференція також може бути проведена у режимі відеоконференції (онлайн).
10. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи, подані на Конкурс (без даних про рецензента), рейтинговий список не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-практичної конференції висвітлюється на офіційний інформаційних ресурсах Інституту.
11. Документація з проведення Конкурсу зберігається в Інституті протягом трьох років.
V. Подання та розгляд апеляцій.
1. Для забезпечення об'єктивного проведення Конкурсу в Інституті створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом директора Інституту.
2. Членами апеляційної комісії можуть призначатися представники МОН, Мінмолодьспорту, закладів вищої освіти, наукових установ (за згодою). Кількість представників Інституту в апеляційній комісії не повинна перевищувати 1/3 її складу.
3. Учасники Конкурсу можуть протягом п'яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії щодо необ'єктивної оцінки їх наукової роботи.
4.Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі засідання апеляційної комісії Конкурсу, та надає його заявнику.
5.Забороняється втручання наукових керівників, батьків учасників та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій.
VI. Визначення та нагородження переможців Конкурсу.
1. Після проведення підсумкової науково-практичної конференції конкурсна комісія підбиває підсумки Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не може перевищувати 25% від загальної кількості авторів наукових робіт, та нагородження їх дипломами: І ступеня – до 20%, ІІ ступеня – до 30%, ІІІ ступеня – до 50%.
Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково­практичній конференції, не може бути переможцем.
2. Дипломи переможців і призерів Конкурсу видає Інститут. У разі втрати диплом не поновлюється.
3. Наукові керівники робіт, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів, відзначаються подяками Інституту.
4. Конкурсна комісія для заохочення учасників може видавати їм сертифікати учасників Конкурсу та відзнаки в окремих номінаціях.
5. Перелік переможців і призерів, відзначених дипломами І-ІІІ ступенів, затверджується наказом ректора університету.