Освіта і наука — 2023

4.04.2023

 

2023 Освіта і наука 1 200 x 1842023 Освіта і наука 2 200 x 413Завершилось пленарне засідання щорічної конференції студентів і аспірантів Навчально-наукового інституту права у рамках університетської конференції УДУ імені Михайла Драгоманова «Освіта і наука — 2023».
Учасників пленарного засідання привітав Павло Горінов, в.о.директора Навчально-наукового інституту права та побажав продуктивної й ефективної роботи.
У рамках конференції були розглянуті важливі теми, що стосуються правової системи України.
Представлені доповіді були насичені цікавими фактами та інформацією, що стосується актуальних правових питань в Україні та світі. Всі учасники конференції показали високий рівень підготовки та дослідницьку активність у питаннях права та юриспруденції.
Особливу увагу звернули на суттєвість встановлення права на доступність для осіб з інвалідністю, що є важливим аспектом соціальної справедливості та дотримання прав людини в суспільстві. Також були розглянуті питання економічної безпеки держави, її значення в умовах воєнного стану, а також тенденції розвитку трудового права в подібних умовах.
Не менш важливими є також питання, пов'язані з шлюбно-сімейними відносинами та договором про надання медичних послуг. Вони є важливими для регулювання взаємовідносин між людьми та медичними закладами, забезпечуючи права та інтереси кожної сторони.
2023 Освіта і наука 3 200 x 185Цікавою була доповідь про Богдана Кістяківського - видатного українського правника, який зробив вагомий внесок у розвиток правової науки в Україні.
Також було наголошено на важливості міжнародних договорів як джерела права в Україні, що є актуальним у зв'язку зі змінами в міжнародних відносинах та політиці країни.
Доповідачі також порушили теми способів інформування підсудного в судовому процесі за процедурою in absentia.
Після закінчення доповідей відбулась жвава дискусія, під час якої учасники обговорили питання, що були порушені в доповідях. Студенти та аспіранти навчально-наукового інституту права продемонстрували свої високі знання в галузі права та активну участь у наукових дискусіях.
Керівництво навчально-наукового інституту права висловило слова подяки всім доповідачам та учасникам конференції за їхню науково-дослідну діяльність та активну участь у науковій дискусії.

У рамках щорічної конференції студентів і аспірантів "Освіта і наука - 2023" УДУ імені Михайла Драгоманова🇺🇦 відбулась секція "Правознавство в сучасній Україні: освітній та науковий виміри", організована кафедрою правознавства та галузевих юридичних дисциплін Навчально-наукового інституту права.
Під час засідання було представлено та обговорено доповіді студентів і аспірантів на різноманітні теми у галузі права, що стосуються найактуальніших питань в Україні в наш час.
2023 Освіта і наука 4 200 x 97Одна з доповідей, представлених на секції, присвячена криміналістичній тактиці, принципам та функціям її застосування. У цій доповіді розглянуто, як правоохоронні органи використовують криміналістичну тактику для вирішення різних кримінальних справ.
Інша доповідь, представлена на секції, стосувалася відмінностей між волонтерством та благодійництвом. У доповіді розглянуто різні аспекти цих понять та досліджено, які особливості мають волонтерські та благодійні проєкти в Україні.
Ще одна доповідь, представлена на секції, присвячена кримінологічній характеристиці осіб, які вчиняють вуличне насильство.
Крім того, було відзначено, що важливим кроком у розвитку права в Україні є забезпечення належного рівня освіти в цій галузі. Студенти та аспіранти наголошували на необхідності розширення програм навчання з права в університетах і закладах вищої освіти, а також на важливості підвищення кваліфікації фахівців у галузі права.
Під час дискусії було зазначено, що навчання студентів та молодих науковців має бути спрямоване на розвиток не лише теоретичних знань, але й практичних навичок. Важливо, щоб студенти мали можливість здобувати досвід роботи у судах, прокуратурі, правоохоронних органах та інших інституціях, де застосовуються знання з права.
2023 Освіта і наука 5 200 x 105Організатори секції також наголосили на важливості наукових досліджень у галузі права, особливо з урахуванням дії воєнного стану та викликів, що стоять перед сучасною Україною. Серед таких викликів, зокрема, можна виділити боротьбу з корупцією, забезпечення прав людини та їх захист у судових процесах, а також захист інтелектуальної власності та кібербезпеки.
Загалом, засідання секції «Правознавство в сучасній Україні: освітній та науковий виміри» у рамках конференції "Освіта і наука - 2023" було високоякісною та продуктивною подією, що дозволила обговорити важливі питання у галузі права в Україні та надати рекомендації щодо подальшого її розвитку.
#Усе_буде_Україна