ПРО ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Основною тенденцією розвитку сучасного інформаційного суспільства є його глобалізація. В результаті зазначеного процесу посилюється рух до міжнародної інтеграції в цілому, вищої освіти зокрема. Саме для розвитку освітньої, наукової та інноваційної міжнародної діяльності університету було створено відділ міжнародних зв'язків.
Основні функції відділу:
- розвиток співробітництва університету з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами у галузі обміну досвідом роботи, підготовки педагогічних кадрів та здійснення спільних наукових і освітніх проєктів;
- візова підтримка делегацій університету;
- організація і проведення міжнародних наукових заходів;
- організація та супровід процесу укладання угод з міжнародного співробітництва, виконання робочих планів;
- організація академічних стажувань між викладачами, аспірантами, студентами у ВНЗ - партнерах НПУ ім.М.П.Драгоманова, залучення вчених університету до міжнародних наукових заходів, які проводять іноземні партнери.
- координація діяльності університету в реалізації міжнародних грантових програм;
- здійснення активного обміну делегаціями з вищими навчальними закладами інших країн для поглиблення та розширення партнерської співпраці.
НПУ імені М.П. Драгоманова є членом Європейської асоціації університетів та Міжнародної асоціації університетів.

Детальніше...