Навчально-науковий інститут права та політології запрошує абітурієнтів у 2023 році

Навчально-науковий інститут права та політології запрошує абітурієнтів отримати вищу юридичну освіту у профільному підрозділі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Загальні правила рийому до Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Буклет інституту

Навчально-науковий інститут права та політології здійснює підготовку висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів за спеціальністю "Право":

Спеціальність «Право» – теоретична і практична підготовка до професійної діяльності в навчальних і наукових закладах, в органах державної влади і управління, юстиції, суду, прокуратури, адвокатури, фінансово – кредитних та правоохоронних установах здійснюється кафедрами теорії та історії держави і права, галузевих юридичних дисциплін і кафедра правознавства

Освітні ступені:
• бакалавр
• магістр
По спеціальності є аспірантура

 

Освітньо-професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кваліфікація: Бакалавр права

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Вартість навчання за рік:
Заочна форма навчання – 17100 грн.
Денна форма навчання – 29400 грн.

 

Умова вступу:
за результатами складання Національного мультипредметного тесту (НМТ)

 

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кваліфікація: Магістр права

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Вартість навчання за рік:
Заочна форма навчання – 18300 грн.
Денна форма навчання – 38100 грн.

 

Умова вступу:
за результатами складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

 

Спеціальність «Політологія»...