ПРАВО НА НЕВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

 
🔹 3 квітня 2024 р. у нашому Інституті УДУ імені Михайла Драгоманова проведено гостьову лекцію кандидата юридичних наук, голови Адвокатського nevtruchannyaоб’єднання «Інтайтл» Миколи ПАВЛЕНКА за темою: «Право на невтручання у приватне життя: рудимент доінформаційного суспільства чи актуальний об’єкт правового захисту» для студентів 1-4 курсів спеціальності «Право».
🔸З привітальним словом виступив директор Інституту к.ю.н., доцент Павло Горінов, який наголосив про традицію інституту щодо проведення гостьових лекцій з залученням провідних фахівців - практиків юридичного напряму, стейкхолдерів, які беруть активну участь у формуванні правосвідомості і професійної спрямованості студентів, надають якісні кваліфіковані пропозиції по організації навчального процесу, удосконалення і оновлення змісту освітніх програм, фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, сприяють становленню і розвитку вищої юридичної освіти в Україні.
🔹Під час лекції було розглянуто питання генези поняття «невтручання у приватне життя», недоторканності приватного життя як об’єкт правової охорони чинного законодавства України; конституційно-правові гарантії; кримінально-правовий захист; приватне життя як об’єкт цивільно-правових відносин.
🔸Цікавою була інформація про диференційований підхід законодавця до обмежень права на невтручання у приватне життя за суб’єктивним критерієм (нариси з правозастосовної практики українських судів, ЄСПЛ: публічні особи; спеціальні суб’єкти; підозрювані; конфіденти; свідки у кримінальному провадженні тощо).
🔹Велику зацікавленість у студентів викликала інформація про феномен соціальних мереж (Фейсбук, Гугл, Тік-Ток, «Безпечне місто», «Вікіпедії» тощо).
🔸По закінченню лекції студентами було поставлено питання щодо обмеження прав людини, конфіденційність інформації щодо приватного життя, ролі засобів масової інформації, рекламного продукту в формуванні ідеологічних засад молоді.
🔹Насамкінець, завідувачка кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Наталія СУХИЦЬКА подякувала гостю за цікаву, змістовну і конче важливу за змістом лекцію і побажала в подальшому на подовження циклу лекцій Миколи ПАВЛЕНКА і співпраці в практичній tell me площині під час проходження студентами виробничої практики.