АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ: принципи, процедури та стандарти

🔸До вашої уваги монографія за авторством Павла Горінова, директора Навчально-наукового інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого працівника соціальної сфери України.gorinovmono
🔹 Монографія є комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення незалежності суддів в Україні. Автор розглядає сучасне праворозуміння незалежності судді, виділяючи його основоположні принципи та гарантії. Особлива увага приділяється розробці системи адміністративних процедур, їх поняттям, ознакам та ролі у реалізації гарантій незалежності суддів. У дослідженні акцентується увага на значущості принципів, видів процедур і ролі різних субʼєктів у правозастосовній діяльності.
🔸Автор відтворює міжнародний контекст даного питання, аналізуючи стандарти та рекомендації, що стосуються гарантій незалежності суддів, та їх потенційне впровадження в українську правову систему. Також надається деталізований аналіз шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання на основі міжнародних практик і досвіду.
🔹Монографія може бути цікавою для науковців, юристів, представників органів юстиції, суддів, студентів юридичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання, зокрема у контексті забезпечення незалежності суддів.
🔸Електронна версія монографії: