СТУДЕНТСЬКА НАУКА З ПОЛІТОЛОГІЇ

🔹15 березня 2024 року в ННІ права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова був проведений І тур Всеукраїнського конкурсу студентських науковихstudentskanaukapolitilogiya робіт зі спеціальності 052 Політологія.
🔸Конкурс відбувся відповідно до порядку та вимог Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
🔹Учасників конференції привітав директор ННІ права та політології Павло ГОРІНОВ, який зазначив, що науково-дослідна робота студентів є однією з важливих і необхідних складових підготовки фахівців, а формування досвіду науково-творчої діяльності протягом всього періоду навчання студентів – є необхідною складовою набуття та удосконалення професійних компетентностей.
🔸Студенти-політологи виявили зацікавленість до участі у конкурсі, під час проведення якого продемонстрували свої дослідницькі якості, обізнаність у проблематиці й уміння презентувати результати власних наукових досліджень. Були представлені роботи, що охоплюють значний спектр тем, зокрема: «ШІ як інструмент аналізу великих даних у політичних дослідженнях», «Особливості української ментальності і національного характеру», «Роль політичної науки і освіти у національно-патріотичному вихованні студентської молоді», «Глобалізаційні виклики. Глобальні проблеми у сучасному світі» та ін.
❗️Фахова конкурсна комісія оцінювала студентські наукові роботи на основі таких критеріїв: актуальність проблеми, новизна та оригінальність ідей, теоретичні наукові результати, практична направленість результатів, чіткість і повнота представлення основних структурних елементів роботи, рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації, якість оформлення тощо.
🔹Організація і проведення таких наукових заходів сприяє створенню умов для розвитку і реалізації наукового потенціалу студентської молоді, формуванню в неї політологічного мислення і навичок дослідницької роботи, її участі у вирішенні актуальних проблем сучасної, зокрема, політичної науки.