ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОЛІТИКА та ПРАВО в умовах дії воєнного стану: пошук рішень»

🔹У світлі триваючих викликів та непростих часів, раді оголосити про проведення Міжнародної наукової конференції «Політика та право в умовах діїВозможно, это изображение 2 человека и текст «мжнародна наукова конференция "полтика та право в умовах дё военного стану: пошук ршень 23 квi̇тня 2024 p., змшана форма проведення» воєнного стану: пошук рішень», що відбудеться 23 квітня 2024 року на базі УДУ імені Михайла Драгоманова
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА ПАНЕЛЕЙ:
✅Панель 1. Захист прав військовослужбовців і осіб, які постраждали від війни.
✅Панель 2. Галузеві юридичні виклики в умовах дії воєнного стану.
✅Панель 3. Влада і суспільство в умовах війни: проблеми і механізми взаємодії.
🔸Цей захід є актуальним, адже зосереджуватиметься на обговоренні наукових та практичних аспектів протидії агресії, захисту прав людини в умовах воєнного стану та пошуку рішень у цих безпрецедентних обставинах.
🤝Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів, експертів, представників громадських організацій, державних структур та усіх, хто зацікавлений у вирішенні цих питань, долучитися до конференції. Це ваша можливість внести важливий внесок у розробку стратегій і політик, що відповідатимуть викликам сьогодення.

 

❗️Для участі (на безоплатній основі):
✅пропонуємо вам надіслати тези доповіді та зареєструватися до 01 квітня 2024 року. Для детальнішої інформації та подання матеріалів звертайтеся до Ірини ГЕРМАН (тел.: 096-036-04-15, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).
Додаткова інформація❗️
🔹ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: очно/онлайн (буде надано посилання)
🔸РОБОЧІ МОВИ: українська, англійська
🤝Участь у конференції можуть брати: науково-педагогічні, наукові працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі, студенти, які подадуть заявку (форма-зразок додаток 1). Аспіранти, здобувачі та студенти подають матеріали з рецензією наукового керівника чи рекомендацією кафедри, завірені у встановленому порядку.
❗️Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (офлайн) вирішуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
✅Матеріали необхідно подати на ел. адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
❗️ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:
θ Тези надсилаються в електронному (Microsoft Office Word) вигляді шрифтом Тіmе New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 1,5; поля – 2 см. Сторінки не нумеруються;
θ Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача;
θ Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 6.0 (і вище) для Windows, файл з розширенням *doc або docx.;
θ Обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора, списком використаних джерел) не має перевищувати 4-5 сторінок книжкового формату А4;
θ Перший рядок – ім’я та прізвище автора українською та англійською мовами (шрифт жирний, вирівняний по правій стороні); наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (шрифт – курсив, вирівняний по правій стороні).
наступний рядок (через пробіл) – назва доповіді українською мовою – посередині сторінки (всі слова великими літерами, жирним шрифтом, без крапки);
θ Посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках (наприклад, [7, с. 45]);
θ Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
✅Зразок оформлення публікацій:
Павло ГОРІНОВ/Pavlo GORINOV
кандидат юридичних наук,
доцент, директор
Навчально-наукового інституту
права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
(м. Київ)
ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
ЛІТЕРАТУРА:
Додаток 1
ЗАЯВКА
на участь в Міжнародній науковій конференції
«Політика та право в умовах дії воєнного стану: пошук рішень»
Заповнюється друкованими літерами
(тема виступу)
(панель)
(П.І.Б. повністю)
(назва навчального закладу повністю)
(факультет, курс, спеціальність, посада, вчене звання, науковий ступінь,
місце роботи, телефон)
(прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь, посада наукового керівника
(для студентів та аспірантів)
Науковий керівник
(або завідувач кафедри —
для студентів та аспірантів) ______П.І.Б.
Матеріали можна подати до 01.04.2024 р.
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст