Інформаційно-просвітницький центр з прав людини

З метою інтеграції науки та освіти, координації і здійснення міжгалузевих досліджень з прав людини в умовах розбудови інформаційного суспільства та євроінтеграції України щодо формування правової свідомості населення, підвищенню правової культури студентів, на підставі Статуту, рішення Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 11 від 25 червня 2020 року) та наказу ректора В. Андрущенка від 30 червня 2020 року № 179 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова було створено Інформаційно-просвітницький центр з прав людини, керівником якого було призначено доктора юридичних наук, професора кафедри теорії та історії держави і права Ольгу Володимирівну Токарчук.
Серед основних завдань Центру:
• формування правової свідомості населення;
• підвищення правової культури громадян, їх юридичної грамотності;
• здійснення наукової діяльності з проблем прав людини в умовах розбудови інформаційного суспільства та євроінтеграції України;
• проведення спільних просвітницьких заходів з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Створення цього центру сприятє підвищенню рівня обізнаності студентської молоді про права людини та механізми їх захисту, популяризації правових способів розв’язання проблем людей в Україні, надає можливість студентам реалізувати свої прагнення спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у захисті порушених прав і свобод людини і громадянина.

Положення про Інформаційно-просвітницький центр з прав людини